Descriere servicii

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” pune la dispoziția utilizatorilor o gamă variată de servicii în format tradițional și în format online:

  • Eliberarea de legitimații tip card pentru acces la colecțiile bibliotecii;
  • Informare bibliografică și îndrumări privind utilizarea instrumentelor de cercetare-documentare și a lucrărilor de referință;
  • Consultarea cataloagelor tradiționale și electronice online, în bibliotecă, la fișierul electronic OPAC sau prin INTERNET;
  • Consultarea tuturor publicațiilor pe care le deține biblioteca, în sălile de lectură din sediul central sau din bibliotecile filiale
  • Punerea la dispoziția utilizatorilor a colecțiilor organizate tematic, în acces liber la raft;
  • Rezervarea documentelor și prelungirea  termenelor de împrumut;
  • Realizarea de bibliografii la cerere;
  • Împrumutul la domiciliu al cărților din colecțiile bibliotecii, cu excepția cărților de patrimoniu și a celor bibliofile, a tuturor elementelor din colecțiile speciale, a revistelor, ziarelor, CD/DVD-urilor, casetelor și a materialelor de referință;
  • Consultarea documentelor pe suport electronic: casete video, publicații electronice pe CD-ROM, sau DVD; acces la baze de date, reviste și cărți electronice;
  • Propuneri de noi achiziții, completând formularul online sau în mod direct, la sediul instituției;
  • Utilizarea echipamentelor self-check pentru împrumutul și restituirea automată a publicațiilor, existente în corpul B al clădirii; (Publicațiile sunt protejate și localizate prin sistem RFID.);
  • Accesarea Internetului prin rețea wireless; posibilitatea utilizării în sălile de lectură a laptop-urilor personale, în corpul B al clădirii;
  • Închirierea unor spații echipate pentru organizarea de manifestări culturale: sala de conferințe și aula din corpul nou al clădirii etc.
  • Utilizarea cabinetelor existente la etajele I, II și III din noul corp al clădirii, pentru studiu individual sau workshopuri;
  • Procurarea publicațiilor din țară și din străinătate, prin împrumut interbibliotecar;
  • Transmiterea prin e-mail a informațiilor regăsite, în resursele bibliotecii;
  • Prezentări și cursuri de inițiere în utilizarea resurselor electronice sau a cataloagelor online;
  • Prezentarea și vizitarea bibliotecii în grupuri organizate;
  • Restituirea documentelor – se poate face și prin colet.

 

Servicii online:

 1. Înscrierea utilizatorilor
 2. Formular de înscriere
 3. Rezervarea pentru împrumut la domiciliu
 4. Plata prin transfer bancar
 5. Consultanță bibliografică
 6. Furnizarea de articole full text de pe platformele de resurse electonice abonate de BCUT (CEEOL și JSTOR)
 7. Procedură lichidare