Tarife

 

Taxe conform P.V.  nr. 1790 aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de  20.09.2021, stabilite în conformitate cu Legea nr.205/2001 şi Legea nr. 344/2009, aplicabile începând cu 1 octombrie 2021

  

Tarife pentru utilizator interni

(studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători și cadre didactice ale Universității de Vest din Timișoara)

Legitimaţie 30 lei
Vizarea anuală legitimaţie utilizator intern 10 lei
Duplicat legitimație intern 10 lei

   

Tarife pentru utilizatori externi
Legitimaţie / viză 1 an 50 lei
Legitimaţie / viza de 3 luni 30 lei
Legitimaţie / viza de 1 lună 20 lei
Legitimaţie / viza de 1 săptămână 15 lei
Duplicat legitimație extern 10 lei

    

 

Taxe utilizare Aulă
Taxă utilizare Aulă 30 euro / oră
Taxă utilizare Aulă cu echipament audio / video 40 euro / oră
Taxă utilizare pian 50 euro / zi