Tarife

 

 

Taxe conform P.V.  nr. 1790 aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de  20.09.2021, stabilite în conformitate cu Legea nr.205/2001 şi Legea nr. 344/2009, aplicabile începând cu 1 octombrie 2021

 

 

 

 

Tarife pentru cititori interni

(studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători și cadre didactice UVT)

Legitimaţie 30 lei
Vizarea anuală legitimaţie cititor intern 10 lei
Duplicat legitimație intern 10 lei

 

 

 

 

Tarife pentru cititori externi
Legitimaţie/viză 1 an 50 lei
Legitimaţie/viza de 3 luni 30 lei
Legitimaţie/viza de 1 lună 20 lei
Legitimaţie/viza de 1 săptămână 15 lei
Duplicat legitimație extern 10 lei