Împrumut interbibliotecar (ILL)

Vă rugăm să verificaţi catalogul electronic al Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timişoara înaintea plasării unei solicitări de ILL.

Pentru plasarea unei solicitări, vă rugăm să completaţi formularul. Un formular poate fi completat cu până la 3 informaţii bibliografice. Se pot plasa mai multe formulare într-o singură zi de către acelaşi utilizator.

Împrumutul interbibliotecar (ILL) este serviciul care vă pune la dispoziţie documente (cărţi şi articole) care nu se găsesc în Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara, prin aducerea lor din alte biblioteci, din ţară sau din străinătate.

Serviciul ILL este disponibil pentru toţi abonaţii bibliotecii.

Extras din Regulamentul naţional pentru împrumutul interbibliotecar:

[…]

Art. 8
(2) Biblioteca furnizoare decide în toate cazurile dacă documentul solicitat poate fi împrumutat.

Art. 9
(1) Biblioteca furnizoare poate transmite bibliotecii beneficiare copii de pe documentele exceptate de la împrumut în condiţiile art. 8, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Costurile multiplicărilor şi ale expediţiei se suportă de către biblioteca beneficiară, care devine proprietara acestor materiale, sau de către utilizatori, după caz.

[…]

Art.16

(1) Biblioteca beneficiară trebuie să respecte următoarele condiţii:
(a) Să aplice măsurile de protecţie a documentelor primite, cu respectarea condiţiilor de păstrare cerute de biblioteca furnizoare;
(b) Consultarea documentelor împrumutate să se facă numai în sala de lectură;

[…]

 

Costul unui împrumut interbibliotecar este de:

Tarife aprobate  în conformitate cu Legea nr. 205/20 aprilie 2001, Legea 344/2009, Legea nr. 1/2001 şi Legea nr.9/2022

Împrumut interbibliotecar naţional Taxe poștale + eventuale taxe de împrumut impuse de biblioteca furnizoare
Împrumut interbibliotecar internaţional Contravaloare vouchere + taxe de transport
Livrare de documente Conform tarifelor de scanare aprobate

 

O publicaţie solicitată dintr-o bibliotecă din România ajunge la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara în aproximativ 2 săptămâni de la momentul solicitării.

O publicaţie solicitată dintr-o bibliotecă din străinătate ajunge la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara în aproximativ 3 săptămâni de la momentul solicitării. (Aceştia sunt timpii de corespondenţă, de disponibilitate a publicaţiei şi de transport prin Poşta Română).

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara nu-şi asumă modul în care este extrasă informaţia din publicaţiile solicitate (conspect, scanare, fotocopiere) dar vă atrage atenţia asupra respectării legii drepturilor de autor.

Termenul de împrumut pentru o publicaţie sosită prin ILL este stabilit de către biblioteca furnizoare, fiind în general de 14 zile. Consultarea acesteia va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timişoara.