Misiune

Misiune

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara este o bibliotecă de drept public, de importanță națională, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și finanțată de către acesta, conform Legii învățământului nr. 84/1995, Legii bibliotecilor 334/2002 și a H.G. nr. 741/2003.

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara face parte integrantă din sistemul național de învățământ superior și participă la procesul de instruire, formare și educație, precum și la activitatea de cercetare științifică din universitățile și institutele de cercetare timișorene.

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara oferă acces la serviciile și la toate documentele bibliotecii, studenților, cadrelor didactice, specialiștilor și cercetătorilor științifici din Universitatea de Vest și din celelalte instituții de învățământ superior și de cercetare din Timișoara, precum și altor categorii de utilizatori, absolvenți ai unui institut de învățământ superior.

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara își asumă sarcini specifice în cadrul sistemului integrat al bibliotecilor din România și participă la realizarea Catalogului național partajat și a Bibliotecii virtuale românești.

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara participă la activități naționale și internaționale de cercetare a fundamentelor teoretice, de aprofundare și promovare a performanțelor domeniului; organizează acțiuni de formare și perfecționare complementare sistemului instituționalizat de pregătire în domeniul bibliologiei și științei informării.

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara se află într-o strânsă relație de colaborare cu instituțiile de învățământ universitar timișorene.

Dezvoltă colecții enciclopedice și/sau specializate de publicații cu caracter științific și de înaltă valoare culturală, publicate în orice format și pe orice tip de suport, din țară și de peste hotare, în acord cu programele de învățământ, de cercetare și de cultură.