Împrumut la domiciliu

Consultarea documentelor din colecțiile bibliotecii noastre este gratuită.

Accesul la serviciile B.C.U.T. se poate realiza pe baza legitimației de cititor, valabilă un an universitar.

Politica de împrumut a publicațiilor este în funcție de tipul documentului și de categoria de utilizator: la domiciliu sau consultare la sala de lectură.

Se consultă doar la sala de lectură următoarele documente, pentru toate categoriile de utilizatori: materiale de referință (dicționare, enciclopedii, etc.), reviste de specialitate și ziare CD-uri, DVD-uri, casete audio și video o multitudine de colecții electronice abonate de BCUT cărțile de patrimoniu, documente bibliofile, colecțiile speciale. Celelalte componente ale colecțiilor bibliotecii se pot împrumuta la domiciliu pe o perioadă de timp stabilită în funcție de tipul documentului (unicatele, de exemplu, se pot împrumuta o zi, cărțile în mai multe exemplare 2 săptămâni).

Nerestituirea documentelor la data scadentă, presupune achitarea unei sume de 3 lei/zi pentru cărțile cu regim de o zi și 1 leu/zi pentru cele de două săptămâni.

Solicitarea publicațiilor se poate face în mai multe locații, și anume:

  • Biroul de relații cu publicul, unde accesul este indirect prin intermediul bibliotecarului;
  • Bibliotecile filiale și de specialitate cu colecțiile organizate tematic, unde accesul este liber în marea majoritate a sălilor.