Împrumut la domiciliu

Consultarea documentelor din colecțiile bibliotecii noastre este gratuită.

Accesul la serviciile Biblioteci Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara se poate realiza pe baza legitimației de utilizator, valabilă un an universitar.

Politica de împrumut a publicațiilor este în funcție de tipul documentului și de categoria de utilizator: la domiciliu sau consultare la sala de lectură.

Se consultă doar la sala de lectură următoarele documente, pentru toate categoriile de utilizatori: materiale de referință (dicționare, enciclopedii etc.), reviste de specialitate și ziare, CD-uri, DVD-uri, casete audio / video, colecțiile electronice abonate de Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara, cărțile de patrimoniu, documente bibliofile, colecțiile speciale. Celelalte componente ale colecțiilor bibliotecii se pot împrumuta la domiciliu pe o perioadă stabilită în funcție de tipul documentului (unicatele, de exemplu, se pot împrumuta o zi, cărțile în mai multe exemplare se pot împrumuta pentru 2 săptămâni).

Nerestituirea documentelor la data scadentă presupune achitarea unei sume de 3 lei / zi pentru cărțile cu regim de o zi și 1 leu / zi pentru cele de două săptămâni.

Solicitarea publicațiilor se poate face în mai multe locații:

  • Biroul de relații cu publicul, unde accesul este indirect prin intermediul bibliotecarului;
  • Bibliotecile filiale și de specialitate cu colecțiile organizate tematic.