Prezentare

 • Istoricul Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timişoara

  Crearea unei biblioteci universitare la Timișoara s-a stabilit prin Decretul-lege nr. 660, Art.26 din 30 decembrie 1944, emis de Regele Mihai I.

  La început, fondul de publicații al acestei biblioteci era alcătuit mai ales din cărți și reviste de matematică și fizică. După ce a luat ființă, în 1956, Facultatea de Filologie din Timișoara, biblioteca Institutului Pedagogic a dobândit profil enciclopedic și s-a îmbogățit continuu.

  Din 1962, o dată cu transformarea Institutului Pedagogic în Universitate, Biblioteca Centrală a Universității din Timișoara s-a dezvoltat rapid.

  Din 1975, este beneficiară a dreptului la Depozit legal.

  În 1979 s-a dat în folosință și o construcție nouă, destinată exclusiv Bibliotecii Centrale a Universității.

  Din anul 1992, când, prin Ordinul ministrului învățământului nr. 6237 din 14 sept. 1992, Biblioteca Universității din Timișoara a devenit Bibliotecă Centrală Universitară, instituție de interes național, cu personalitate juridică, similară cu cele din București, Cluj-Napoca și Iași. Noul statut i-a îngăduit să devină, una dintre cele mai moderne și bine înzestrate biblioteci universitare din România.

  Cu sprijinul Fundației Soros, în 1995, pe baza proiectului TiLINE (Timișoara Library Network), B.C.U. "Eugen Todoran" a achiziționat, împreună cu biblioteca Universității Politehnica, programul integrat de bibliotecă ALEPH (Automated Library Expandable Program), instalat pentru prima dată la noi în țară.

  În 1996, prin HG 1297, s-a aprobat extinderea clădirii unității centrale cu un corp nou, în suprafață totală de 5245 m2. Lucrările de construcție au început abia în 1999.

  În 1997 rețeaua de calculatoare a B.C.U.T a fost conectată în INTERNET, prin ROEduNet, catalogul electronic devenind astfel accesibil prin web de oriunde din lume, la adresa http://ibm.bcut.ro/

  Din data de 8 februarie 2000, Biblioteca Centrală Universitară din Timișoara poartă oficial, conform HG, publicată în MO, I, nr. 58, numele celui care a sprijinit transformarea în bibliotecă centrală universitară alături de cele din Iași, Cluj și București: Eugen Todoran.

  În 2005 acest an s-a trecut la versiunea ALEPH 500, unul dintre cele mai performante instrumente software destinate bibliotecilor, pe care-l utilizează și bibliotecile renumitelor universități Harvard, MIT, ETH Zurich, Sorbona sau biblioteci naționale precum British Library. Tot din anul 2005, prin participarea la proiectul NUSIDOC, catalogul bibliotecii a fost integrat în portalul ROLiNeST (ROmanian Library Network Science & Technology), alături de cataloagele celorlalte trei biblioteci centrale universitare din București, Iași și Cluj-Napoca. Cuprinzând peste 2 milioane de documente, este cel mai vast catalog virtual colectiv din România.

  La 1 octombrie 2008 a fost inaugurat noul corp de clădire, un edificiu modern, cu săli de lectură mari și confortabile, cu documente în acces liber, organizate pe domenii. Tot în 2008, biblioteca a implementat, pentru prima dată în țară, sistemul RFID (Radio Frequency Identification) într-o soluție integrată cu programul ALEPH 500. Acest sistem permite protecția publicațiilor, regăsirea acestora și așezarea la raftul potrivit, împrumutul sau restituirea publicațiilor prin autoservire (self check).

  Alături de bibliotecile centrale universitare din București, Cluj-Napoca și Iași, B.C.U. ”Eugen Todoran” din Timișoara este o instituție științifică și culturală de interes național, cu o misiune bine definită și cu rolul de a constitui, organiza, prelucra, dezvolta și conserva colecții de cărți, periodice, articole, publicații electronice, precum și de a crea cadrul informațional necesar sprijinirii activității didactice și de cercetare, consfințind locul pe care îl are cartea în viața științifică și culturală a mediului universitar timișorean.

 • Conducerea Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timişoara

  Prof. univ. Dr. Vasile Docea
  Director general
  Dr. Manuela Zănescu
  Director general adjunct

  CV
  manuela.zanescubcut.ro
  Declarații de avere și interese

  Ec. Rodica Rus
  Contabil șef
  Dr. Thomas Remus Mochnacs
  Șef serviciu Comunicarea și conservarea colecțiilor

  CV
  thomas.mochnacsbcut.ro
  Declarații de avere și interese

  Ec. Daniela Badea
  Şef Serviciu Administrativ, tehnic şi de achiziţii publice

  CV
  daniela.badeabcut.ro
  Declarații de avere și interese

  Dr. Daniel Luca
  Șef birou Completarea colectiilor

  CV

  Declarații de avere și interese

  Dr. Gabriela Panu
  Șef birou relații cu publicul și promovare

  CV
  gabriela.panubcut.ro
  Declarații de avere și interese

  Inf. Ion Făget
  Șef birou informatică și echipamente electronice
 • Organigrama Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timişoara

 • Proiectele Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timişoara

  Promovarea lecturii, culturii și istoriei locale prin editarea revistei Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran”, cofinanțat de Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș (2021).

   

  „Lecturn” – acces la cultura locală pentru tinerii din comunitate – 2020, proiect cofinanțat de Primăria Municipiului Timișoara, 2020

   

  Erasmus+ Eficientizarea comunicării, a colaborării și a gândirii critice în biblioteca universitară, 2019-1-RO01-KA104-062227. proiect al Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran Timişoara şi finanţat de Comisia Europeană. Am participat în calitate de coordonator proiect (2019-2020).

   

  Revitalizarea bibliotecilor şi a patrimoniului cultural prin tehnologii avansate (Lib2Life)Cod: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-2020

   

  Study visit for know-how exchange and establishing partnership with the Ostfold University College Library and National Library of Norway, Norway

  Biblioteca, instrument de construire a identității regionale și de întărire a coeziunii sociale din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2007-2013 (Library as an Instrument of Building Regional Identity and Strengthening Social Cohesion - BIBLIO-IDENT (2012 - 2014))

   

  ANELIS - Assuring national electronic access to scientific literature and new means of supporting and promoting the research system in Romania (2013 – 2017 )