Consultarea publicațiilor

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara oferă acces la toate documentele bibliotecii tuturor studenților, cadrelor didactice, specialiștilor și cercetătorilor științifici din Universitatea de Vest și din celelalte instituții de învățământ superior și de cercetare din Timișoara, precum și altor categorii de utilizatori, absolvenți ai unui institut de învățământ superior.

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”  oferă spre consultare colecții enciclopedice și/sau specializate, cu caracter științific și de înaltă valoare culturală, publicate în orice format și pe orice tip de suport,  în acord cu programele de învățământ, de cercetare și de cultură.

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” pune la dispoziţie publicaţii cu acces liber la raft în bibliotecile de specialitate şi bibliotecile filiale.

Publicaţiile ce nu se găsesc în acces liber la raft se pot solicita din sistem prin plasarea de rezervări în catalogul electronic.

 

În Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”  împrumutul este permis astfel:

Categorie utilizator Număr documente împrumutabile simultan Număr rezervări simultan Prelungirea termenului de împrumut
cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi alţi angajaţi de la Universitatea de Vest din Timişoara 12 12 o singură dată/document împrumutat
studenţi şi masteranzi de la Universitatea de Vest din Timişoara 10 10 o singură dată/document împrumutat
studenţi,  masteranzi şi doctoranzi de la Universităţile de stat şi private, care semnează protocol de colaborare cu BCUT 10 10 o singură dată/document împrumutat
persoane cu dizabilităţi, pensionari  UVT şi BCUT, bibliotecari din bibliotecile universitare 10 10 o singură dată/document împrumutat
studenţi, masteranzi şi doctoranzi de la Universităţile de stat din ţară 3 - spre consult în sala de lectură 3 -
cadre didacticele şi cercetătorii de la instituţii de învăţământ universitar (altele decât UVT), preuniversitar şi angajaţii la institutele de cercetare şi de cultură, care semnează protocol de colaboare cu BCUT 10 10 o singură dată/document împrumutat
utilizatori externi (persoane care nu aparţin unei instituţii care a semnat protocol de colaborare cu BCUT) 3 - spre consult în sala de lectură 3 -

Penalizări pentru nerestituirea la termen

unicat - 1 zi 3 lei/zi întârziere
disponibil - 1zi 3 lei/zi întârziere
disponibil - 14 zile 1 leu/zi întârziere

 

eliberare duplicat permis de bibliotecă pentru toate categoriile de utilizatori 40 lei
deteriorare publicaţie 20 lei