Înscrierea utilizatorilor

Accesul la serviciile Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timişoara
se poate realiza doar pe baza legitimaţiei de utilizator (card).

 

Solicitarea legitimației se poate face în bibliotecă sau ONLINE