Înscrierea utilizatorilor

Accesul la serviciile Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timişoara
se poate realiza doar pe baza legitimaţiei de utilizator (card).

 

Solicitarea legitimației se poate face în bibliotecă sau ONLINE

 

 

În Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”  împrumutul este permis astfel:

 

 

Categorie utilizator număr documente împrumutabile simultan număr rezervări simultan prelugirea termenului de împrumut
cadre didactice , cercetători doctoranzi şi alţi angajaţi de la Universitatea de Vest din Timişoara 12 12 o singură dată/document împrumutat
studenţii şi masteranzii   la Universităţile  de stat , care semnează protocol de colaborare cu BCUT 10 10 o singură dată/document împrumutat
persoane cu disabilităţi, pensionari  UVT şi BCUT, bibliotecari din bibliotecile universitare 10 10 o singură dată/document împrumutat
 studenţii, masteranzii şi doctoranzii de la universităţile de stat din ţară 3 - spre consult în sala de lectură 3 -
cadrele didactice şi cercetătorii de la instituţii de învăţământ universitar (altele decât UVT) , preuniversitar şi institute de cercetare , care semnează protocol de colaboare cu BCUT 10 10 o singură dată/document împrumutat
angajaţi ai instituţiilor de cultură, din administraţia publică şi altele, care semnează protocol de colaboare cu BCUT 10 10 o singură dată/document împrumutat
cadre didactice , studenţii, masteranzii şi doctoranzii de  la Universităţi private 10 10 o singură dată/document împrumutat
utilizatori  externi (persoane care nu aparţin unei instituţii care a semnat protocol de colaborare cu BCUT) 3 - spre consult în sala de lectură 3 -