Înscrierea utilizatorilor

Accesul la serviciile Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timişoara
se poate realiza doar pe baza legitimaţiei de utilizator (card).

 

Solicitarea legitimației se poate face în bibliotecă sau ONLINE

 

Biblioteca vă pune la dispoziție două pachete de servicii:

 

Pachet servicii de bază conform Legii Educaţiei
(gratuit / an universitar)

 

‣ Emitere card de bibliotecă;

‣ Vizarea anuală a cardului

‣ Acces la sălile de lectură;

‣ Acces la bazele de date abonate;

‣ Acces internet wireless

‣ Acces catalog electronic şi traditional;

‣ Acces la sesiunile de orientare în bibliotecă;

‣ Referinţe prin e-mail (serviciionlinebcut.ro)

‣ Acces la evenimentele organizate de BCUT;

‣ Împrumut la domiciliu pentru 5 publicații (simultan) pentru 7 zile

Pachet servicii suplimentare
(50 lei / 12 luni)

 

‣ Emitere card de bibliotecă;

‣ Vizarea anuală a cardului;

‣ Acces la sălile de lectură;

‣ Acces la bazele de date abonate;

‣ Acces internet wireless

‣ Acces catalog electronic şi traditional;

‣ Acces la sesiunile de orientare în bibliotecă;

‣ Referinţe prin e-mail (serviciionlinebcut.ro)

‣ Acces la evenimentele organizate de BCUT;

‣ Împrumut la domiciliu pentru 10 publicaţii (simultan) pentru 14 zile;

‣ Prelungire publicaţii împrumutate;

‣ Rezervare publicaţii;

‣ Înştiinţare cărţi întârziate via e-mail.

‣ Consiliere accesare baze de date;

‣ Acces biblioteca digitală;

‣ Solicitare scanare (3 solicitări a maximum 30 pagini/solicitare/zi);

‣ 3 bibliografii a câte 10 titluri/an

‣ Notificări trimestriale cu noutăţile intrate în bibliotecă;