Înscrierea utilizatorilor în bibliotecă

Accesul la serviciile Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timişoara
se poate realiza doar pe baza legitimaţiei de utilizator (card).

 

Vă prezentaţi la biroul Relaţii cu publicul, situat în clădirea A, etajul I, cu:

‣ Actul de identitate;

‣ dovada calității de student (carnet de student, adeverință, captură ecran studentweb – pagina de școlaritate);

‣ Formularul Declaraţie-angajament completat (formularul se poate descărca şi completa în avans sau se completează la faţa locului).

 

Legitimaţia de bibliotecă (cardul) se eliberează pe loc.