Sediu central

 • Prezentare servicii

  Săli de lectură din sediul central al bibliotecii

   

  Servicii oferite

  • accesul liber la colecții;
  • împrumutul la domiciliu al documentelor cu statut de unicat, sală și două săptămâni;
  • consultarea următoarelor tipuri de documente în sala de lectură: materiale de referință (dicționare, enciclopedii, bibliografii), periodice de specialitate, cărți din Depozitul Legal, teze de doctorat;
  • fotocopierea documentelor prin punerea la dispoziție a unui copiator cu cartelă;
  • scanarea documentelor solicitate;
  • consultarea catalogului electronic (OPAC), pentru identificarea și localizarea documentelor de interes;
  • utilizarea echipamentelor self-check pentru împrumutul și restituirea automată a publicațiilor;
  • acces la resursele electronice abonate de bibliotecă sau UVT;
  • consultarea pe CD-ROM a revistei Zentralblat fur Mathematik;
  • instruirea utilizatorilor în procesul de documentare;
  • posibilitatea închirierii unor cabinete de studiu individual;
  • acces la Internet prin rețea wireless;
  • posibilitatea utilizării în sălile de lectură a laptop-urilor personale.

   

  Organizarea documentelor la sală:

  • cărțile: conform cotei, după sistemul de cotare sistematic- alfabetic. În cazul acestui sistem de cotare, publicațiile sunt grupate după conținut, iar în cadrul aceluiași domeniu în ordine alfabetică. Cota sistematic-alfabetică are formula unei fracții, în care la numărător avem indicele principal CZU (care arată domeniul şi subdomeniul principal), iar la numitor semnul de autor (inițiala numelui de familie al autorului).
  • periodicele: pe domenii. În cadrul domeniului, alfabetic. În cadrul titlului, cronologic.
  • tezele de doctorat: în sala, cele mai recente; in depozit, cele vechi.
  • Secțiunea de materiale de referință: dicționare, enciclopedii, manuale, atlase.

   

 • Sala de lectură pentru Științe Exacte, Științe ale Naturii și Istorie

  Localizare:

  Se află la etajul I din corpul B al clădirii.

  Contact:

  Telefon: 0256 494 004 interior 607, 0256 491 233

  Orar:

  Luni – Vineri: 8.00 - 20.00

   

  Colecțiile existente în cadrul Sălii de lectură pentru Științe Exacte, Științe ale Naturii și Istorie acoperă următoarele domenii:

   

  • Fizică
   • Fizică atomică şi moleculară
   • Mecanică teoretică
   • Mecanica fluidelor
   • Aeromecanica/fizica plasmei
   • Optică
   • Termodinamică
   • Electricitate şi magnetism
   • Structura materiei
   • Ştiinţa materialelor
   • Fizică teoretică şi computaţională
   • Spectroscopie
   • Fizică cuantică
   • Tehnică
   • Electrotehnică. Electronică
   • Mecanica de precizie. Mecanică fizică

   

  • Matematică și Informatică
   • Matematică generală
   • Teoria mulţimilor
   • Aritmetică
   • Algebră liniară
   • Geometrie
   • Teoria grupurilor
   • Analiză matematică
   • Funcţii reale
   • Teoria operatorilor
   • Topologie
   • Teoria probabilităţilor
   • Statistică matematică
   • Informatică (multimedia, arhitectura calculatoarelor, limbaje formale, sisteme informatice, limbaje de programare, baze de date, reţele de calculatoare, inteligenţă artificială)
   • Astronomie

   

  • Geografie
   • Geografie generală
   • Geografie fizică
   • Geografia României
   • Geografie aplicată
   • Geografie economică
   • Geografie politică
   • Geografie culturală
   • Geografie demografică
   • Geografie comparată
   • Geografie regională
   • Turism
   • Geologie
   • Meteorologie
   • Topografie şi cartografie
   • Ştiinţa solului. Pedologie
   • Hidrologie
   • Ştiinţa mediului

   

  • Istorie
   • Istoria românilor
   • Istorie universală
   • Istoriografie
   • Arheologie
   • Paleografie
   • Istoria culturii şi civilizaţiei
   • Monografii istorice
   • Istoria religiilor
   • Istoria artelor
   • Istorie politică
   • Istorie militară
   • Bibliografii
   • Documente istorice
 • Sala de lectură pentru Știinte Politice și Sociale

  Localizare:

  Se află la etajul al II-lea din corpul B al clădirii.

  Contact:

  Telefon: 0256 494 004  interior 603, 0256 491 233

  Orar:

  Luni – Vineri: 8.00 - 20.00

   

  Colecțiile existente în cadrul Sălii de lectură pentru Știinte Politice și Sociale acoperă următoarele domenii:

   

  Filozofie

  • Logică
  • Morală
  • Ocultism

   

  Politologie

  • Uniunea Europeană
  • Relații internaționale
  • Partide politice

   

  Asistenţă socială

  • Probleme sociale

   

  Pedagogie

  • Învățământ special

   

  Medicină

  • Igienă generală
  • Sănătate şi igienă mentală
  • Toxicologie
  • Medicină clinică
  • Boli infecţioase
  • Psihoterapie

   

  Sociologie

  • Statistică
  • Sociologia familiei
  • Cultura vieţii sociale
  • Comunicare socială
  • Sociologia comunicării

   

  Psihologie

  • Psihologia cuplului
  • Psihologia copilului
  • Psihologia adolescentului
  • Psihologia persoanei
  • Psihopatologie, Psihanaliză
  • Antropologie

   

  Jurnalistică

  • Publicitate
  • Relaţii publice

   

  Biblioteconomie

  • Tehnica muncii intelectuale
 • Sala de lectură pentru Stiințe Umaniste

  Localizare:

  Se află la etajul al III-lea din corpul B al clădirii.

  Contact:

  Telefon: 0256 494 004  interior 626, 0256 491 233

  Orar:

  Luni – Vineri: 8.00 - 20.00

   

  Colecțiile existente în cadrul Sălii de lectură pentru Științe Umaniste acoperă următoarele domenii:

  • Literatură română
  • Teoria literaturii
  • Folclor
  • Mitologie
  • Estetică
  • Limba română
  • Istoria limbii române
  • Lingvistică
  • Sociolingvistică
  • Dialectologie şi onomastică
  • Semiotică
  • Filologie romanică
  • Traductologie
  • Limbi şi literaturi clasice
   • Latină
   • Greacă
  • Limbi şi literaturi moderne
   • Engleză
   • Franceză
   • Spaniolă
   • Rusă
   • Maghiară
   • Sârbă, etc
 • Sala de lectură pentru Beletristică

  Localizare:

  Se află la etajul al IV-lea din corpul B al clădirii.

  Contact:

  Telefon: 0256 494 004 interior 627, 0256 491 233

  Orar:

  Luni – Vineri: 8.00 - 20.00

   

  Colecțiile existente în cadrul Sălii de lectură pentru Beletristică acoperă următoarele domenii:

  • Literatură română
  • Literatură universală
  • Literatură publicată în limbile engleză, franceză, germană, Italiană, spaniolă, latină, greacă
  • Literatură în limba sârbo-croată/slovenă
  • Literatură în limba germană
 • Centrul de Documentare Europeană Timişoara

  Localizare:

  Se află la etajul al II-lea din corpul B al clădirii.

  Contact:

  Telefon: 0256 494 004 interior 603, 0736648701

  Orar:

  Luni – Vineri: 10.00 - 16.00

   

  Centrul de Documentare Europeană Timişoara (CDE) are rolul de a sprijini cetăţenii să afle informaţii de ultimă oră despre Uniunea Europeană, prin serviciul de informare, prin promovarea şi susţinerea educaţiei şi cercetării în domeniul integrării europene.

  CDE oferă informaţii şi asistenţă tuturor celor intersaţi de politicile Uniunii Europene şi vine în sprijinul comunităţii academice cu publicaţii din întregul spectru al activităţii Uniunii Europene.

   

  Ce ne propunem?

  • să constituim o colecţie cât mai variată şi cuprinzătoare de documente pe teme europene, atât în format tipărit cât şi în format electronic. Domeniile vizate sunt: politică, istorie, drept, cultură, minorităţi;
  • să oferim, publicului larg, servicii de informare şi documentare pe teme europene;
  • să iniţiem şi să participăm la dezbateri referitoare la Uniunea Europeană;
  • să organizăm conferinţe, expoziţii şi evenimente publice pentru a promova cercetarea şi educaţia în domeniul integrării europene.
 • Sala de lectură pentu Colecții speciale

  Localizare:

  Se află la etajul al IV-lea din corpul B al clădirii.

  Contact:

  Telefon: 0256 494 004 interior 608, 0256 491 233

  Orar:

  Luni – Vineri: 8.00 - 16.00

   

  Colecțiile existente în cadrul Sălii de lectură pentru Colecții speciale acoperă următoarele domenii:

  • carte veche străină, în limbile: latină, germană, maghiară, franceză, greacă veche, italiană, engleză etc., tipărită până la anul 1800
  • carte veche românească, apărută până în anul 1830
  • carte modernă străină, editată din 1801 până la 1850
  • carte modernă românească, tipărită în intervalul cronologic 1831 – 1918
  • carte cu autograf (dedicaţie manuscrisă)
  • cărţi bibliofile prin formă şi realizare
  • ediţii princeps (Eminescu, Slavici, Goga, Blaga, Caragiale etc.)
  • fondul Banatica
  • periodice antebelice europene (până la 1918)
  • periodice antebelice româneşti (până la 1918)
  • periodice interbelice europene până la 1945
  • periodice interbelice româneşti până la 1947
  • manuscrise vechi, cuprinzând texte religioase, administrative sau manuscrise ale operelor unor scriitori
  • hărţi
  • numismatică și medalistică
  • discuri
  • microfilme

   

  Fondurile din această colecție se consultă numai în sala de lectură. Pentru consultarea unui document din categoriile: manuscrise, carte veche românescă sau străină, numismatică, trebuie depusă o cerere către conducerea bibliotecii.

 • Sala de Teze doctorat

  Localizare:

  Se află la parter, în corpul A al clădirii

  Contact: livia.simioncabcut.ro

  Orar:

  Luni: 12-20

  Marţi-joi: 8-16

  Vineri: 8-13:45

  Organizarea tezelor de doctorat respectă organizarea din cadrul şcolilor doctorale din UVT

   

  Tezele de doctorat se vor preda în bibliotecă înaintea susţinerii în vederea consultării acestora.

  Pentru a vedea localizarea temporară a tezelor, înaintea susţinerii şi luarea acestora în gestiune definitivă a sălii de doctorat, accesaţi acest link.