Portalul ROLiNeST

ROLiNeST – ROmanian Library Network Science & Technology, realizat în cadrul proiectului SISTEM NATIONAL UNITAR DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ UNIFICAREA SISTEMELOR DE BIBLIOTECI (NUSIDOC-S&T) este primul portal şi de asemenea catalog colectiv virtual, în ştiinţa şi tehnică, al marilor biblioteci universitare din România, bazat pe infrastructură de comunicaţii RoEduNet.

ROLiNeST – este un portal care permite căutarea în Catalogul virtual colectiv românesc în ştiinţă şi tehnologie, adică căutarea simultană în cataloagele electronice ale celor mai importante biblioteci universitare din țară și nu numai.

Ce conţine ROLiNeST?
• Cataloagele unor biblioteci româneşti care formează un catalogul colectiv virtual
• Cataloagele unor biblioteci străine
• Baze de date (ex. Science Direct, Springer, ProQuest, Ebsco, etc.)
• Reviste electronice
• ROMDOC – un catalog al tezelor de doctorat şi literatura gri realizat de Politehnica București

Utilizatorii pot căuta simultan, în toate resursele puse la dispoziţia lor, prin intermediul unui mediu complex de navigare în resursele de informare, indiferent de cine deţine acele resurse, biblioteca sau furnizorii de informaţie.